informacja medyczna | informacja medyczna | informacja motoryzacyjna | informacja budowlana | praca | sprzedam | sprzedam
zarejestruj się   |  
zaloguj się
medyczne: informacja medyczna lekarz stomatolog weterynarz ogłoszenia zwierzęta klinika badanie sanatorium lekarze zdrowie lekarz
prawnicze: prawnik prawnicy komisariat ochroniarze sąd rejonowy sąd okręgowy sąd apelacyjny urząd miejski komornicy odsetki ustawowe odsetki podatkowe
budowlane: informacja budowlana ranking fachowców fachowiec działki budowlane dom bud usługi
motoryzacyjne: informacja motoryzacyjna ranking mechaników pomoc drogowa holowanie
ogłoszeniowe: sprzedam praca baza adresowa platforma handlowa kwiaty na telefon wrocław centrum ogłoszeń prasowych

Zaplanuj swoją działkę

Kiedyś opisaliśmy poszczególne etapy planowania działki. Obecnie przedstawiamy, jak w kolejnych etapach zrealizować opracowany przez nas projekt.
Wykonanie projektu w terenie rozpoczynamy od usunięcia wszelkich zanie­czyszczeń, zbędnych przed­miotów, roślin przeznaczonych do wycięcia, usuwamy starą darń i przekopujemy ziemię, uzupełniamy jej braki itp.
Oczyszczony teren kształtu­jemy tak, jak przewiduje to projekt.
Rośliny przewidziane do przesadzenia przenosimy na miejsca docelowe. Ten zabieg wymaga dużej dokładności i umiejętności, aby zminimali­zować ryzyko poważnych uszkodzeń lub utraty rośliny.
Następnie wytyczamy zarys i wykonujemy konstrukcję elementów trwałych, np. murków oporowych, funda­mentów ogrodzenia, schodów itp. Prace związane z wyko­naniem elementów małej architektury wymagają niekiedy użycia sprzętu i zgromadzenia dużej ilości materiału (kamień, piasek, drewno), dlatego ważny jest swobodny dostęp do określonego miejsca.
Gdy mamy wytyczoną lokali­zację wszystkich elementów przewidzianych w ogrodzie i gotowe budowle, rozprowa­dzamy instalację wodną i elektryczną, pamiętając przy tej ostatniej o zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. (Lampy montujemy na końcu, po wykonaniu nasadzeń roślin.)

Układamy ścieżki i placyki.
Kolejnym krokiem jest sadze­nie roślin. Jeśli mamy wyko­nany szczegółowy projekt roz­mieszczenia poszczególnych gatunków, sprawa jest prosta, ale można również pokusić się o małą improwizację i komponować zestaw roślin na rabacie spontanicznie. Estetyczny wygląd rabaty zapewnia zachowanie piętrowości układu (narcyzy), zmienność w ciągu roku – przemieszanie roślin zimozielonych, liścia­stych i kwiatów. Przy dużej ilości roślin kwitnących ważny jest dobór kolorów. Zbyt duża mieszanka barw może spowodować chaos.
Gdy wszystkie rośliny są na swoich miejscach, wolną przestrzeń pomiędzy nimi wysypujemy korą sosnową, która zatrzymuje wilgoć w glebie, utrudnia wzrost chwastów, a zimą chroni przed mrozem. Dotyczy to oczywiście kwater ozdobnych.
W kwaterach użytkowych stosujemy zasady sztuki ogrodowej odpowiednie dla danej uprawy.
Ostatnim z wykonywanych elementów w nowo powstającym ogrodzie jest trawnik. Możemy go wysiać lub ułóż) z gotowej darni. Bez względu na sposób wykonania najważniejsze jest przygotowanie podłoża. Ziemia musi być dobrze uprawiona, napowie­trzona, powierzchnia bardzo starannie wyrównana. Wskazane jest na powierzchni przeznaczonej pod trawnik rozłożenie warstwy torfu lub kompostu, co ułatwia kiełkowanie i początkowy wzrost nasion trawy.